Endowment Lectures


1. Dr. Sukanta Pati, I.I.T Guwahati, Guwahati. (Prof. Frank Harary Endowment Lecture)

2. Dr. Ajit A Diwan, I.I.T. Bombay, Mumbai. (Prof. E. Sampathkumar Endowment Lecture)

3. Dr. A. Muthusamy, Periyar University, Salem. (Prof. Paul Raja Endowment Lecture)

4. Dr. Mukti Acharya, Delhi Technological University, New Delhi. (Dr. B. D. Acharya Endowment Lecture)